Türk Kardiyoloji Derneği | TKD

TÜRK KARDİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU
BECERİ DEĞERLENDİRME SINAVI BAŞVURU FORMU


12 Nisan 2020 Yeterlilik Beceri Değerlendirme Sınavı ileri bir tarihe ertelenmiştir.